caseStudy

Wdrożenie projektu systemu WMS PINQUARK w magazynie partnera ILS Sp. z o.o.

ILS Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm oferujących usługi logistyczne. Dzięki wdrożeniu systemu PINQUARK dostawca m.in. znacznie zwiększył efektywności kluczowych procesów magazynowych.
Organizacja/firma: ILS Sp. z o.o. (spółka Grupy Inter Cars)

Branża/rodzaj działalności: TLS

Główne wyzwanie: uruchomienie projektu systemu WMS w krótkim czasie, usprawnienie skomplikowanych procesów logistycznych - zwiększenie efektywności pracy, wdrażanie i rozwój samodzielnie systemu przez Dział Rozwoju Systemów Logistycznych.

Rozwiązanie: częściowa automatyzacja procesów przyjęć, wydań, przesunięć i inwentaryzacji, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do wyznaczania ścieżek kompletacji zamówień, stała kontrola nad stanami magazynowymi.

Korzyści: szybkie wdrożenie i łatwa integracja systemu, znacznie większa elastyczność i wydajność pracy, zwiększenie efektywności kluczowych procesów magazynowych.

O firmie ILS Sp. z o.o.

Firma ILS Sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Spółka świadczy usługi magazynowe, dystrybucyjne i transportowe dla wielu branż, w tym m.in. sektora motoryzacyjnego, chemicznego i FMCG. ILS Sp. z o.o. posiada trzy centra logistyczne w Polsce oraz nadzoruje pracę pozostałych magazynów zlokalizowanych w Polsce i za granicą. Firma świadczy także usługi 3PL (third-party logistics).

ILS Sp. z o.o. jest operatorem logistycznym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Dzięki wsparciu spółki, Inter Cars prowadzi bezpośrednią wysyłkę towarów do poszczególnych rejonów Polski oraz do krajów Europejskich.

Wyzwania podjęte z sukcesem

W związku z dynamicznym rozwojem usług logistycznych, spółka ILS wykorzystuje nowoczesne technologie i rozwiązania dzięki którym uzyskuje optymalizacje realizowanych procesów. Wśród nich są m.in.:
 • Ciągła optymalizacja procesów magazynowych i kosztów
  Dzięki nowym kompetencjom i wykorzystaniu najnowszych technologii, w ramach projektu wdrożenia WMS PINQUARK, procesy realizowane przez firmę stają się coraz bardziej efektywne
 • Brak pomyłek
  Wdrożenie nowych rozwiązań systemowych pozwoliło zredukować ryzyko popełnienia błędu w procesie realizacji zamówień niemal do zera
 • Terminowość dostaw
  Precyzyjne zaplanowana gospodarka magazynowa, obejmująca wykorzystanie funkcjonalności systemu WMS PINQUARK, to lepsza obsługa klienta i odpowiedź na rosnące wymagania względem terminowości i szybkości dostaw
 • Wykorzystanie najnowszych rozwiązań magazynowych
  Logistyka jest jednym z kluczowych elementów dla budowania przewagi konkurencyjnej klientów ILS Sp. z o.o., dlatego firma stawia na ciągły rozwój w tym obszarze – inwestuje w nowe technologie i systemyZakres wdrożenia systemu WMS PINQUARK.
W ramach współpracy i realizowanego projektu zostały uruchomione następujące moduły i procesy.


Mapowanie magazynu

Działanie WMS PINQUARK opiera się na planie magazynu, na którym znajdują się dokładne lokalizacje m.in. wszystkich alejek, regałów, półek oraz poziomów ich zagospodarowania. System pozwala także na wirtualny podział magazynu na wiele uporządkowanych stref i obszarów logicznych, które różnią się od siebie np. modelem składowania towaru, sposobem rotowania produktów, rodzajem przechowywanych artykułów czy możliwymi operacjami magazynowymi. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest np. wspólne składowanie identycznych lub podobnych do siebie towarów należących do różnych klientów czy podział magazynu na strefy przypisane różnym partnerom biznesowym – co jest to szczególnie istotne w przypadku firm działających w modelu 3PL. Podział magazynu na wiele logicznie uporządkowanych stref pozwala na optymalne wykorzystanie jego powierzchni, co za tym idzie, redukcję kosztów składowania artykułów.

Proces przyjęcia towaru

WMS PINQUARK pozwala stworzyć możliwie najbardziej efektywny schemat procesu przyjęcia towaru do magazynu, co pozwala ustandaryzować i docelowo usprawnić pracę w całym obiekcie. System berze pod uwagę skalę działalności oraz rodzaj i liczbę przyjmowanych na magazyn produktów. W trakcie rozładunku lub bezpośrednio po nim może być dokonywana szczegółowa weryfikacja towarów i dokumentów przewozowych. Końcowy etap procesu przyjęcia towaru na magazyn to etykietowanie, ewentualna konsolidacja oraz rozmieszczenie towarów w magazynie zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez sztuczną inteligencję.

Proces kompletacji i wydania przesyłek

Na podstawie stale zbieranych i aktualizowanych danych, algorytmy sztucznej inteligencji systemu WMS PINQUARK na bieżąco obliczają i proponują optymalne trasy kompletacji zamówień. Mogą być one wytyczane według różnych kryteriów np. najkrótsza droga kompletacji, najkrótszy czas kompletacji czy optymalne rozłożenie towaru na palecie. Inteligentny system WMS bierze pod uwagę więcej zmiennych, niż jest w stanie zrobić to człowiek. Czas wyliczania całkowitej ścieżki kompletacji mieści się poniżej 0,5 sekundy – jest ona wyliczana na nowo po zeskanowaniu każdego towaru. System WMS PINQUARK uczy się czasów przejść pomiędzy lokalizacjami, dzięki czemu coraz lepiej wyznacza trasy kompletacji. System minimalizuje liczbę pustych przebiegów magazynierów i operatorów wózków widłowych i pomaga rozwiązać tzw. problem wędrującego komiwojażera (z ang. Traveling Salesman Problem, TSP).

Proces przesunięcia towaru

MWS PINQUARK wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, które posiadają zdolność tworzenia modeli optymalnego składowania towaru na magazynie – tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową, zminimalizować ilość niewykorzystanych miejsc składowania, zoptymalizować czas potrzebny na lokowanie produktów na magazynie i zwiększyć efektywność procesów związanych z przygotowywaniem zamówień. WMS bierze pod uwagę wiele złożonych czynników i zmiennych – znacznie więcej niż jest w stanie zrobić to człowiek – wśród nich znajdują są m.in. optymalizacja przestrzeni magazynowej, rodzaj, ciężar i wielkość produktów, numer seryjny, najczęstsze wzorce zakupowe, sezonowość czy daty przydatności artykułów. Warto zaznaczyć, że WMS PINQUARK stale uczy się na podsuwnie zbieranych danych i realizowanych procesów. Oznacza to, że im dłużej algorytmy sztucznej inteligencji funkcjonują w magazynie, tym doskonalsze i coraz bardziej złożone procesy pozwalają wypracowywać. W odróżnieniu od klasycznych metod wyznaczania miejsc magazynowych (np. analizy ABC, metody XYZ, metody EIQ czy metody ABC-FC) system WMS potrafi błyskawicznie i bez problemu dostosować procesy do szybko zmieniającej się sytuacji w magazynie.

Proces inwentaryzacji

WMS PINQUARK daje możliwość dokonania inwentaryzacji całościowej (w całym magazynie) lub częściowej. Oznacza to, że użytkownik może przeprowadzić szybką inwentaryzację stanów według różnych kryteriów np. numer partii, data przydatności, rodzaj artykułu czy grupa towarowa. Co więcej, przy wsparciu systemu WMS PINQUARK inwentaryzacja może przebiegać na bieżąco (inwentaryzacja ciągła) - w trakcie pracy magazynu. Proces nie musi wiązać się z koniecznością wstrzymywania pracy obiektu czy blokowaniem stref składowania i towarów przeznaczonych do sprzedaży. Dzięki temu wszystkie magazynowane towary mogą być pobierane z półek bez konieczności czekania na zakończenie procesu - inwentaryzacja może przebiegać w tle innych procesów, które są konieczne do zachowania ciągłości pracy magazynu. Warto zaznaczyć, że system daje także możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów logicznych (wirtualnych).

Stany magazynowe

WMS PINQUARK jest wyposażony w moduł, który umożliwia śledzenie ruchu towaru. Jest to możliwe dzięki przypisaniu magazynowanym artykułom konkretnych danych np. data przyjęcia, numer partii produkcyjnej, numer seryjny, waga, certyfikaty, atesty czy data ważności. System WMS w czasie rzeczywistym buduje i aktualizuje listy kartotek towarowych, które stanowią bazę informacji o magazynowanych towarach. Dzięki tej funkcjonalności, WMS PINQUARK umożliwia dokładne śledzenie partii produktów i daje pełną kontrolę nad przechowywanym towarem z uwzględnieniem wydań zewnętrznych. Co więcej, algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystywane przez WMS PINQUARK, podpowiadają, które towary powinny być wydane w pierwszej kolejności - jest to szczególnie cenna funkcjonalność dla firm magazynujących np. produkty spożywcze czy farmaceutyczne.

Predefiniowane raporty

Istotną funkcjonalnością WMS PINQUARK jest moduł raportowania. Użytkownicy systemu mają możliwość konfigurowania własnych raportów, czyli tzw. dashboardów analitycznych). Posiadają one predefiniowane, graficzne wskaźniki, które zapewniają bieżący wgląd w efektywność pracy magazynu. W zależności od indywidualnych potrzeb, użytkownik może samodzielnie określić zakres generowanych przez system zestawień i raportów – zawartość i wygląd dashboardów może być dopasowany do indywidualnych preferencji danej firmy. Wgląd do szczegółowych predefiniowanych raportów znacznie ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i pozwala szybko reagować na pojawiające się wyzwania.

Wydruk etykiet i listów przewozowych

WMS PINQUARK pozwala zautomatyzować procesy, które wiążą się generowaniem i drukowaniem etykiet oraz listów przewozowych. Dzięki temu znacząco skraca się nie tylko czas obsługi zamówień. Drukowanie własnych etykiet magazynowych w znaczny sposób ułatwia także zarządzanie pracą w magazynie. Warto podkreśl, że etykiety na towarach znacznie usprawniają proces inwentaryzacji. Etykiety partii towarów oraz jednostek logistycznych można wykorzystać w łańcuchu dostaw tako tzw. etykiety logistyczne.Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia WMS PINQUARK


Firma Meritus Systemy Informatyczne uruchomiła wspólnie z ILS projekt systemu WMS PINQUARK dla magazynu obsługiwanego przez ILS Sp. z o.o. Obiekt jest zlokalizowany w okolicach Pruszkowa koło Warszawy. Magazyn jest użytkowany przez polski odział kanadyjskiego klienta 3PL. Oferta spółki na polskim rynku obejmuje cztery sektory: transport wewnętrzny, rolnictwo, gąsienice do maszyn budowlanych, ogumienie do maszyn budowlanych. Camso dysponuje fabrykami na czterech kontynentach, w Europie, Azji (południowo-wschodniej), Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, a własnymi centrami dystrybucyjnymi w 26 krajach, w tym jednym w Parzniewie.
"Zespół Meritus bardzo dobrze rozumiał nasze potrzeby, dobierając odpowiednie rozwiązanie wspierające realizacje naszych celów biznesowych. Bardzo dobra znajomość branży logistycznej, innowacyjnych technologii oraz narzędzi pozwoliła na realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i celami. Jako Kierownik Działu Rozwoju Logistyki w spółce ILS, doceniam zaangażowanie zespołu Meritus, otwartość na zrozumienie naszych potrzeb, świetny transfer wiedzy oraz profesjonalną realizacje projektu. Polecam współpracę z Meritus Systemy Informatyczne każdej firmie, której zależy na szybkim, i efektywnym wdrożeniu innowacyjnego systemu WMS PINQUARK"
- powiedział Lech Pawlicki Logistics Development Department Manager w ILS Sp. z o.o.
 • Krótki czas realizacji projektu
 • Zwiększenie poziomu automatyzacji magazynu
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy
 • Poprawa efektywności pracowników
 • Zwiększenie efektywności procesów magazynowych
 • Efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową
 • Sprawna kontrola towaru i zapasów
 • Zoptymalizowany łańcuch dostaw
 • Niższe koszty zarządzania magazynem
wróć do akademii

kontakt

Adres

Meritus Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36
REGON: 146836567
KRS: 0000476119
BDO: 000533844
Kapitał własny: 100 000 zł

T: +48 22 669 02 58 E: office@pinquark.com
śledź nas

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Wyślij do nas wiadomość, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą drogą mailową.
Administratorem danych osobowych jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@meritus.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie a także w celu wysyłania Państwu informacji o ofercie handlowej – o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę. Więcej informacji tutaj.
wyślij
Copyrights © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.