caseStudy

Wdrożenie Systemu WMS Pinquark w Firmie ITS Cargo

ITS Cargo to wiodący gracz na międzynarodowym rynku spedycji i transportu. Firma zyskała reputację dzięki oferowaniu wysokiej jakości usług transportowych dla klientów z różnych branż.
Nazwa firmy: ITS Cargo
Branża: Logistyka i transport

List Referencyjny: ITS Cargo - Pinquark Meritus
Opis: ITS Cargo to wiodący gracz na międzynarodowym rynku spedycji i transportu. Firma zyskała reputację dzięki oferowaniu wysokiej jakości usług transportowych dla klientów z różnych branż. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi logistyczne postanowili poszerzyć swoje portfolio o logistykę kontraktową, co wymagało zaawansowanego systemu do zarządzania magazynem.
Główne wyzwanie: Głównym wyzwaniem było skuteczne zarządzanie rosnącym zapotrzebowaniem na usługi logistyczne w obszarze magazynowania. ITS Cargo potrzebowało nowoczesnego i elastycznego systemu WMS, który spełniłby ich aktualne potrzeby oraz miał potencjał dostosowania się do przyszłego rozwoju i zmieniających się wymagań.
Rozwiązanie: ITS Cargo zdecydowało się na wdrożenie systemu WMS Pinquark. Kluczowymi elementami tego systemu, które wpłynęły na decyzję firmy, były szybkość wdrożenia oraz etapowa przejrzystość. System umożliwiał skuteczną ewidencję przyjęć, wydań, alokacji towarów oraz identyfikację towarów na magazynie wysokiego składowania.
Cele wdrożenia: Głównym celem było zapewnienie pełnej identyfikowalności ruchów magazynowych i składowanych towarów, co pozwoliło na szybkie i bezbłędne obsługiwanie klientów. ITS Cargo chciało również zapewnić profesjonalny i zaawansowany sposób zarządzania magazynem, który dostarczałby wartość dodaną dla ich klientów.
Największe wyzwania podczas wdrożenia: Podczas wdrożenia, głównym wyzwaniem było dokładne określenie bieżących i przyszłych wymagań. Proces ten wymagał precyzyjnego zdefiniowania potrzeb i procesów operacyjnych, które pozwoliłyby na skuteczne korzystanie z systemu WMS Pinquark w dynamicznym otoczeniu logistycznym.
Korzyści z wdrożenia: Dzięki wdrożeniu systemu WMS Pinquark, ITS Cargo osiągnęło pewność w prawidłowej realizacji procesów magazynowych. Pełna identyfikowalność towarów oraz szybkie i bezbłędne działanie w obszarze logistyki magazynowej przyczyniły się do bardziej profesjonalnego odbioru firmy wśród klientów. Możliwość dalszego rozwoju modułów systemu, w tym e-commerce, umożliwiła dostosowanie się do przyszłych potrzeb.

Wywiad z Wojciechem Koronkiewiczem

Pytanie: Dlaczego zdecydowali się Państwo na wdrożenie systemu WMS PINQUARK?
Odpowiedź: Nasza firma postanowiła uzupełnić swoje usługi o logistykę kontraktową. Po porównaniach ofert wybraliśmy nowy, perspektywiczny dla naszego rozwoju, system WMS PINQUARK.
Pytanie: Jakie elementy czy funkcje WMS PINQUARK były dla Państwa kluczowe i miały wpływ na decyzję o wdrożeniu tego systemu? Odpowiedź: Szybkość i przejrzystość wdrożenia oraz funkcje takie jak ewidencja ruchów towarów, identyfikacja na magazynie i ewidencja przeładunków.
Pytanie: Jakie cele chcieli Państwo osiągnąć wdrażając system WMS PINQUARK?
Odpowiedź: Chcieliśmy zapewnić pełną identyfikowalność towarów i skuteczne obsługiwane klientów w logistyce magazynowej.
Pytanie: Co zyskali Państwo dzięki wdrożeniu systemu WMS PINQUARK?
Odpowiedź: Zyskaliśmy pewność w prawidłowej realizacji procesów magazynowych, identyfikowalność towarów i profesjonalny odbiór od klientów. Korzystamy również z możliwości rozwoju systemu w przyszłości.
Pytanie: W ilu lokalizacjach jest wykorzystywany obecnie system WMS PINQUARK?
Odpowiedź: Obecnie używamy systemu WMS PINQUARK w jednej lokalizacji, ale planujemy rozwinięcie działalności w przyszłości.

Wojciech Koronkiewicz Logistics & Distribution Manager ITS Cargo
wróć do akademii

kontakt

Adres

Meritus Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36
REGON: 146836567
KRS: 0000476119
BDO: 000533844
Kapitał własny: 100 000 zł

T: +48 22 669 02 58 E: office@pinquark.com
śledź nas

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Wyślij do nas wiadomość, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą drogą mailową.
Administratorem danych osobowych jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@meritus.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie a także w celu wysyłania Państwu informacji o ofercie handlowej – o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę. Więcej informacji tutaj.
wyślij
Copyrights © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.