solutions

solutions

PINQUARK zmienia się wraz z Twoim magazynem

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych funkcjonalności i modułów PINQUARK, Twój magazyn zawsze będzie gotowy na zmiany. Wdrożenie innowacyjnego systemu WMS to początek rewolucyjnego procesu, którego celem jest stworzenie efektywnej i zaplanowanej organizacji. Poznaj kluczowe moduły PINQUARK!
solutions panel

solutions

Towar

PINQUARK to program do magazynu pozwalający w pełni kontrolować stan magazynowy. Poprzez wdrożenie dopasowanych do profilu działalności rozwiązań, które mają na celu zautomatyzowanie i przyspieszenie procesów magazynowych, zmniejszenie ilości błędów w prowadzeniu rejestru asortymentu oraz cyfryzację pracy, nasz innowacyjny program do magazynu pozwala zoptymalizować działania logistyki w przedsiębiorstwie. System magazynowy WMS umożliwia tworzenie list kartotek towarowych, w których znajdują się szczegółowe informacje o całym sortymencie. Dzięki temu, towar może być lokalizowany i wydawany np. według daty ważności, daty przyjęcia czy numeru partii. System, wsparty przez sztuczną inteligencję, stale kontroluje bezbłędność procesów przepływu towaru w magazynie. Co więcej, użytkownik sam może definiować, jakie informacje powinny się znaleźć w kartotece (np. numery seryjne, daty ważności, waga, certyfikaty czy atesty). Korzyści, które uzyskasz, korzystając z systemu WMS pozwalającego w pełni kontrolować stan magazynowy, są oczywiste – bardziej efektywna praca magazynu i wysyłka towaru do klientów, dokładniejsza ewidencja wszystkich magazynowanych produktów i zredukowanie kosztów operacyjnych.
solutions panel

solutions

Mapy magazynu

Mapy magazynu to jeden z kluczowych modułów systemu WMS PINQUARK. Stanowi integralny element efektywnego zarządzania magazynem. Tworzenie map magazynu jest intuicyjne i proste. System daje możliwość skonfigurowania nieograniczonej ilości stref składowania towaru. Dzięki mapie z wizualnym rozmieszczeniem regałów, alejek czy stref w magazynie, upoważnieni pracownicy mają stały dostęp do bieżących informacji o magazynie i przechowywanym w nim towarze. Mapy umożliwiają m.in. monitoring procesów logistycznych w czasie rzeczywistym i szybką ocenę stanu magazynowego według różnych kryteriów. Pozwalają także na bezbłędną lokalizację towarów we wszystkich strefach składowania. Dodatkowo, dzięki użyciu zaawansowanych technologicznie czujników, program do magazynu PINQUARK pozwala na bieżąco śledzić lokalizacje wszystkich pracowników czy pojazdów pracujących w magazynie.
solutions panel

solutions

Przyjęcia i kompletowanie zamówień

Działanie programu do magazynu PINQUARK silnie wspiera sztuczna inteligencja, która za pomocą algorytmów AI, wyznacza najkrótsze ścieżki realizacji kluczowych procesów i proponuje optymalne wykorzystanie możliwości magazynowych. Sztuczna inteligencja systemu WMS PINQUARK, już od momentu uruchomienia programu do magazynu, zwiększa wydajność obsługi towaru. Co więcej, uczy się w oparciu o nowe i posiadane informacje – przetwarza dane dotyczące m.in. przyjęć towarów, zamówień czy dostępnych pracowników i pojazdów magazynowych. Na podstawie zdobytych informacji stale modyfikuje algorytmy, aby zwiększać efektywność ścieżek przyjęć i kompletacji zamówień.
solutions panel

solutions

Kreator aplikacji

Ten moduł programu do magazynu PINQUARK posiada innowacyjną i intuicyjną w obsłudze funkcję drag&drop. Daje ona możliwość dowolnej, elastycznej modyfikacji aplikacji do zarządzania procesami i zasobami w magazynie w celu ich optymalizacji tak, aby były realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie koniecznych ruchów. Aplikacja może być konfigurowana przez użytkownika w dowolnym momencie. Każdy może dostosować m.in. jej wygląd czy funkcjonalności do własnych potrzeb. Moduł jest ogromnym udogodnieniem w logistyce magazynowej, który pozwala na sprawne zarządzanie procesami bez wsparcia ekspertów. Dzięki niemu sprawowanie kontroli nad procesami magazynowymi jest prosta nawet dla nowicjuszy, którzy nie mają doświadczenia w pracy z systemami typu WMS.

solutions

Symulator
procesów
magazynowych

Już teraz możesz zaplanować najważniejsze procesy magazynowe racjonalnie zarządzając gospodarką magazynową
Na efektywność gospodarki magazynowej wpływa nie tylko wielkość magazynu, rodzaj składowania czy wykorzystywane urządzeń i pojazdów magazynowych, ale także poprawnie rozplanowane drogi transportowe. System WMS Pinquark pozwala odtworzyć w wirtualnym środowisku wszystkie elementy magazynu. Dzięki symulatorowi ruchów magazynowych uprawnieni użytkownicy systemu mogą optymalizować kluczowe procesy magazynowe, w tym zwiększyć efektywność tras pokonywanych przez magazynierów – wszystko po to, aby pracować mądrzej, nie więcej.
solutions panel

solutions

Navigator

Rewolucyjny moduł dla perfekcyjnego nawigowania w magazynie!
Wprowadzamy do świata magazynów rewolucyjny moduł Pinquark Navigator, który umożliwia nawigacje pracowników w magazynie poprzez terminal w czasie rzeczywistym.
Nasz moduł posiada szereg korzyści:

  • Optymalizacja procesów magazynowych:
  • Dzięki inteligentnej nawigacji skracamy czas realizacji zadań, eliminując zbędne opóźnienia.

  • Bezpieczeństwo dzięki czujnikowi UWB i AI:
  • Dzięki zastosowaniu zaawansowanego czujników UWB oraz sztucznej inteligencji, nasz moduł unika kolizji i zapobiega potencjalnym wypadkom na terenie magazynu. To innowacyjne podejście do bezpieczeństwa pracy, które podnosi standardy w branży

  • Mapy online dla doskonałego nawigowania:
  • Korzystając z mapy online magazynu, Pinquark Navigator umożliwia doskonałe i nawigowanie pracownikami oraz procesami.

  • Łatwiejszy onboarding dla nowych pracowników:
  • Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i precyzyjnej nawigacji, nowi członkowie zespołu szybko znajdą się we właściwym miejscu, zminimalizują błędy i szybko staną się produktywnymi członkami zespołu.
Towar
Mapy magazynu
Przyjęcia i kompletowanie zamówień
Kreator aplikacji
Planowanie przyszłości
Pinquark Navigator

pinqua
rk

We PIN our QUARKs

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia WMS dla różnych branż
e-commerce
3pl
logistics
retail
production
wykrywanie wzorców zachowań klientów i bieżąca optymalizacja procesów w magazynie
pozyskiwanie informacji o tym, jakich towarów oraz kiedy klienci kupują najwięcej
większa wydajność procesów magazynowych
większa przepustowość magazynu
bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie
spadek liczby pomyłek podczas kompletowania zamówień
synchronizacja stanów magazynowych w kilku współpracujących ze sobą systemach
automatyczne generowanie listów przewozowych
automatyczne zamawianie kuriera
dostęp do informacji o stanie magazynowym w czasie rzeczywistym
możliwość oszacowania czasu realizacji zamówień
minimalizacja ryzyka braku towaru
integracja różnych modeli magazynowania
integracja systemu z platformami klientów - e-commerce, ERP, CRM itd. - które generują lub zarządzają zamówieniami
zapewnienie klientom bezpieczeństwa i pełnej transparentności procesów
większa wydajność pracy magazynu i całego łańcucha dostaw
redukcja ryzyka popełnienia błędu
dokładne oszacowanie czasu realizacji zamówień
natychmiastowe reagowanie na zmiany i nowe potrzeby klientów
zapewnienie indywidualnego podejścia do obsługi zamówień różnych klientów
wybór procesów i operacji zgodnie z specyficznymi wymaganiami klientów
uproszczenie operacji rozliczeniowych dla wszystkich klientów
optymalizacja procesów związanych z generowaniem i wysyłaniem faktur
ograniczenie ilość zgromadzonych zapasów produktów, które nie znajdują w danym czasie nabywców
płynniejszy przepływ towarów
pozyskiwanie informacji o tym, jakie produkty są przeważnie kupowane razem - umieszczenie tych towarów możliwie jak najbliżej siebie
opracowanie najefektywniejszego przepływu towarów w obrębie danej przestrzeni magazynowej
elastyczne budowanie struktury magazynowej
ręczne lub automatyczne przypisywanie magazynierów do realizacji zadań
monitorowanie aktualnego obciążenia pracowników magazynu
minimalizacja zakresu zmian koniecznych do wdrożenia systemu
szybka i prosta adaptacja systemu do zmieniających się potrzeb
redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem zmian, optymalizacja czasu ich adaptacji oraz niezawodność wdrażania zmian
precyzyjnie dopasowanie rozwiązania do potrzeb organizacyjnych firmy
profilowanie klientów i przygotowywanie dla nich spersonalizowanej oferty produktowej
natychmiastowe reagowanie na zmiany i nowe potrzeby klientów
wzrost efektywności firmy i zwiększenie przewagi nad konkurencją
optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie - w poziomie i w pionie (magazyny wysokiego składowania)
przetwarzanie danych i transakcji w czasie rzeczywistym
dostęp do informacji o stanie magazynowym w czasie rzeczywistym
wyższy poziom obsługi klientów
minimalizacja ryzyka popełniania błędów
automatyczne generowanie listów przewozowych
automatyczne zamawianie kuriera
dokładne szacowanie czasu realizacji zamówień
optymalizacja terminowości realizacji zamówień
obniżenie kosztów związanych z magazynowaniem, transportem i obsługą klienta
system WMS Pinquark umożliwia szybkie reagowanie na zmiany
zapewnienie bezpieczeństwa towarów i pracowników magazynu
harmonogramowanie produkcji w przedsiębiorstwach, zarządzanie kalendarzem co pozwala na planowanie zadań

cena pinquark

Cena, która ma znaczenie

Korzystaj z systemu w modelu abonamentowym
rozpocznij
stała cena
PLN 249 netto za miesiąc / użytkownik
Każde uruchomienie systemu wymaga wdrożenia procesów wycenianych oddzielnie.
Cena obowiązuje na terytorium Polski

kontakt

Adres

Meritus Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36
REGON: 146836567
KRS: 0000476119
BDO: 000533844
Kapitał własny: 100 000 zł

T: +48 22 669 02 58 E: office@pinquark.com
śledź nas

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Wyślij do nas wiadomość, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą drogą mailową.
Administratorem danych osobowych jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@meritus.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie a także w celu wysyłania Państwu informacji o ofercie handlowej – o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę. Więcej informacji tutaj.
wyślij
Copyrights © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.